Ślub to jeden z najważniejszych momentów w życiu. Jako narzeczeni zastanawiacie się, jak połączyć formalności ślubu cywilnego i urok ślubu kościelnego? Rozwiązaniem w takim wypadku będzie ślub konkordatowy. Jak wygląda zawarcie małżeństwa konkordatowego i jakie zaświadczenia są niezbędne?

Ślub konkordatowy - na czym polega? 

Ślub konkordatowy to, najprościej mówiąc, równoczesne zawarcie ślubu cywilnego i religijnego/kościelnego. Tak zawarty związek małżeński wywołuje zarówno skutki prawne, jak i kanoniczne. Ślub ten jest ślubem wyznaniowym wywołującym takie skutki prawne jak ślub cywilny. Małżeństwo konkordatowe można zawierać od 1998 roku. Aby narzeczonych mógł połączyć ślub konkordatowy i, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, wywoływał skutki prawne, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • zarówno mężczyzna, jak i kobieta, którzy wstępują w związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła lub innego związku wyznaniowego, w obecności osoby duchownej muszą złożyć oświadczenie jednoczesnego zawarcia małżeństwa, które podlega prawu polskiemu
  • kierownik właściwego Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

Warto pamiętać, że ślub konkordatowy nie może być połączeniem innych obrzędów, takich jak ślub humanistyczny, czy jednostronny.

Dokumenty do ślubu konkordatowego - jakie zaświadczenia są niezbędne?

Ślub konkordatowy mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, niespokrewnione w linii prostej - są to warunki, które również muszą być spełnione w przypadku ślubu cywilnego. Istnieją jednak pewne odstępstwa - ślub konkordatowy może wziąć kobieta, która ukończyła 16 lat, jednak w tym przypadku niezbędna jest zgoda sądu. Podobnie wygląda kwestia chęci zawarcia związku małżeńskiego przez osoby, które łączy stosunek spowinowacenia. Taka forma zawarcia związku małżeńskiego może mieć miejsce również w przypadku ślubu z obcokrajowcem - wówczas niezbędny będzie dokument potwierdzający, że dana osoba może zgodnie z prawem obowiązującym na terenie kraju, z którego pochodzi, wstąpić w związek małżeński. Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język polski i zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Po złożeniu niezbędnych dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego para otrzymuje zaświadczenie ważne przez 6 miesięcy, które stwierdza brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

Spełniacie wymagania niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego? Poniżej podpowiadamy, jakie sprawy musicie załatwić i jaki dokument będzie niezbędny:

  • kopia aktualnego dowodu osobistego lub pierwszej strony z paszportu narzeczonych i świadków
  • akty urodzenia narzeczonych
  • zaświadczenie z USC potwierdzającego możliwość zawarcia związku małżeńskiego
  • potwierdzenie sakramentu chrztu i bierzmowania narzeczonych 
  • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych.

Dokumenty do ślubu konkordatowego - kiedy załatwiać formalności i jakie są koszta?

Kiedy udać się do parafii i Urzędu Stanu Cywilnego po niezbędne dokumenty i na jakie koszta należy się nastawić? Bez względu na to, czy organizujecie uroczystość w Kościele, czy w plenerze, niezbędna będzie wizyta w kancelarii parafialnej. W zależności od tego, czy zależy Wam na konkretnej dacie i godzinie uroczystości lub, czy planujecie wydarzenie w “gorącym okresie” wakacyjnym lub okołoświątecznym, gdy ślubów jest więcej, warto udać się do kancelarii na minimum 6 miesięcy przed ślubem lub wcześniej. Na pierwszą wizytę warto zabrać ze sobą aktualne dowody osobiste i świadectwa chrztu nie starsze niż 6 miesięcy, na których powinna znajdować się informacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania i stanie wolnym. Kolejnym krokiem, jaki przyszli nowożeńcy powinni wykonać to wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego. Powinna mieć ona miejsce minimum na 3 miesiące przed planowaną uroczystością. Przed odwiedzeniem Urzędu zaopatrzcie się w aktualne dowody osobiste oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, której można dokonać za pośrednictwem przelewu lub w kasie urzędu. Ważne, aby wpłata wpłynęła na konto Urzędu miasta, w którym odbędzie się ślub. Pozostałe dokumenty, czyli akty urodzenia, a w przypadku wdowy czy wdowca, akt zgonu małżonka, powinny znajdować się w ogólnopolskim elektronicznym systemie rejestracji akt stanu cywilnego. Po otrzymaniu niezbędnego potwierdzenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego para powinna wrócić do kancelarii parafialnej. Zazwyczaj ma to miejsce na kilka tygodni przed planowanym ślubem. W tym wypadku działania i dalsze formalności uzależnione są od konkretnych praktyk typowych dla danej parafii. Warto jednak pamiętać o niezbędnych dokumentach, czyli pozyskanego w USC zaświadczenia, potwierdzenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i uczestnictwie w spotkaniach w poradni rodzinnej, w przypadku, gdy jedna z osób jest z innej parafii, potwierdzenia o odczytaniu zapowiedzi oraz, jeśli wymaga tego parafia - indeksie katechizacji. Ostatnia wizyta w kancelarii ma miejsce w dniu ślubu - wówczas niezbędne jest dostarczenie wniosku niezbędnego do ślubu konkordatowego i zaświadczenia o odbytej spowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy świadków -  w ich przypadku wystarczający będzie dowód osobisty. Formalności związane są z pewnymi wydatkami - w przypadku opłaty skarbowej uiszczanej na rzecz Urzędu Stanu Cywilnego kwota ta wynosi 84 zł. Kolejna opłata związana z formalnościami kościelnymi uzależniona jest od danej parafii. Pozostałe koszta dotyczą pozyskania odpisów aktu małżeństwa - jeden odpis skróconego aktu para otrzymuje za darmo, każdy kolejny jest odpłatny - koszta są niewielkie - 22 zł za skrócony odpis (również wielojęzyczny w wersji papierowej) i 33 zł za odpis zupełny.

Ślub konkordatowy - co dalej?

Akt małżeństwa sporządzony jest bezpośrednio po ślubie. Przyjęło się, że jeśli wszystkie formalności zostały wypełnione przed ceremonią, małżeństwo uważa się za zawarte już w momencie złożenia przysięgi w obecności duchownego. Wówczas narzeczeni stają się oficjalnie małżeństwem zarówno w świetle prawa wyznaniowego, jak i prawa polskiego. Do 5 dni od daty ceremonii duchowny jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające zawarcie ślubu do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Na tej podstawie kierownik Urzędu zarejestruje małżeństwo. 

Przygotowując się do zawarcia ślubu, nie można zapominać o dodatkach -papeteria ślubna jest niezbędna zarówno podczas organizacji ślubu cywilnego, kościelnego, jak i konkordatowego. Najlepszą opcją będą proste zaproszenia ślubne, które są minimalistyczne, a równocześnie wyjątkowo eleganckie. Wyposażone w kilka kart pozwalają na czytelne rozmieszczenie tekstu i jasne poinformowanie bliskich o formie uroczystości i połączeniu ceremonii w Urzędzie z ceremonią kościelną. Aby nadać wyrazistości zaproszeniom, równocześnie przedstawiając bliskim klimat, jaki będzie obecny podczas ślubu i przyjęcia weselnego, warto upiększyć papeterię ślubną wyjątkowymi dodatkami. W tej roli świetnie sprawdzą się szyfonowe, ręcznie rwane wstążki do kwiatów, dekoracyjne laki zdobiące kopertę, wklejki do kopert, np. z motywem kwiatowym, czy ręczne złocenia kart.  

Czy unieważnienie ślubu konkordatowego jest możliwe? Pod warunkiem, że w chwili jego zawierania jedna z osób np. nie miała pełnej świadomości, zostały zatajone kwestie chorób psychicznych, bigamia, pokrewieństwo w linii prostej i rodzeństwo lub powinowactwo oraz przysposobienie. Chcąc unieważnić małżeństwo, niezbędne jest złożenie wniosku do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków i uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł. 

Więcej artykułów

Organizacja ślubu za granicą - procedury i dokumenty

Wasz wymarzony ślub miałby się odbyć na plaży, w ciepłym kraju, gdzie piękno przyrody zapiera dech w piersiach? Santorini, Malediwy, Madera, a może...

Błogosławieństwo młodej pary krok po kroku

Błogosławieństwo pary młodej to tradycyjny już obrzęd odbywający się na krótko przed ślubem. Niegdyś był to symbol opuszczenia domu rodzinnego prze...